Lydbok Kosmos 2009

 • 3 Elektroner på vandring 1:32
 • 3.1 Byggesteinene - atomene 6:36
 • 3.2 Periodesystemet 6:18
 • 3.4 Metaller 4:20
 • 3.5 Elektrolyse 6:36
 • 3.6 Galvaniske elementer 9:15
 • 3.7 Batterier 6:18
 • 3.8 Brenselceller 9:52
 • 4 Energi i dag og i framtida 1:40
 • 4.1 Energikilder og energibærere 6:05
 • 4.2 Energi: produksjon og forbruk 11:40
 • 4.3 Sola 4:09
 • 4.4 Solceller 8:04
 • 4.5 Biomasse 4:23
 • 4.6 Varmepumper 9:29
 • 4.7 Hydrogen som energibærer 9:30
 • 5 Maten vi lever av 1:12
 • 5.1 Næringsstoffene 3:32
 • 5.10 Næringsstoffene transporteres til cellene 3:26
 • 5.2 Energi i mat 4:03
 • 5.3 Proteiner gi energi og bygger kroppen 5:04
 • 5.4 Karbohydrater 4:54
 • 5.5 Fett 8:51
 • 5.6 Vitaminer, mineraler og sporstoffer 3:37
 • 5.7 Antioksidanter 3:09
 • 5.8 Vann 2:11
 • 5.9 Fordøyelse og stoffomsetning 8:04
 • 6 Kosthold, mosjon og helse 1:12
 • 6.1 Kosthold 3:50
 • 6.2 Aktivitet og helse henger sammen 4:13
 • 6.3 Hva vekten viser 5:39
 • 6.4 Menneskesyn og selvbilde 2:11
 • 6.5 Spiseforstyrrelser 7:10
 • 6.6 Livsstilssykdommer 5:59
 • 6.7 Alkohol, narkotika og tobakk 5:38
 • 6.8 Kosmetikkens hemmeligheter 5:41
 • 7 Fra gen til egenskap 0:54
 • 7.1 DNA er arvestoffet 6:56
 • 7.2 Fra gen til protein: proteinsyntesen 12:35
 • 7.3 Gener og kromosomer 3:48
 • 7.4 Cellene deler seg 3:42
 • 7.5 Krysning 5:26
 • 7.6 Arv og miljø 11:37
 • 8 Den bioteknologiske tidsalder 1:14
 • 8.1 Bioteknologi og genteknologi 3:58
 • 8.2 Foredling av levende organismer 3:37
 • 8.3 Genmodifisering av mikroorganismer 2:57
 • 8.4 Genmodifisering av planter og dyr 5:55
 • 8.5 Kloning er genetisk kopiering 15:01
 • 8.6 Medisinsk bruk av bioteknologi 10:53
 • 8.7 Etiske sider 2:48
 • 9 Stråling fra sola og universet 1:22
 • 9.1 Lys 5:11
 • 9.2 Elektromagnetiske bølger 8:13
 • 9.3 Tolking av stråling fra verdensrommet 10:38
 • 9.4 Nordlys 11:43
 • 9.5 Jordatmosfæren beskytter 3:54
 • 9.6 Ultrafiolett stråling og ozonlaget 7:32
 • 9.7 Drivhuseffekten 6:06
 • 10 Energirik stråling 1:07
 • 10.1 Stråling fra radioaktive stoffer 9:15
 • 10.2 Halveringstid 4:12
 • 10.3 Ioniserende stråling 2:59
 • 10.4 Nytte av energirik stråling 12:54
 • 11 Miljøet omkring oss 1:29
 • 11.1 Alle har ansvar 6:36
 • 11.2 Forbruksvalg 4:16
 • 11.3 Globale interessekonflikter 1:56
 • 11.4 Global oppvarming 7:53
 • 11.5 Biologisk mangfold 8:42
 • 11.6 Vann som ressurs 5:13
 • 11.7 Urfolk 6:14
 • 11.8 Miljøvern er en internasjonal oppgave 7:44