Kosmosfilm: Radioaktiv stråling

Radioaktiv stråling deles i tre hovedtyper: alfastråling, betastråling og gammastråling. I denne filmen ser vi nærmere på forskjellene mellom dem når det gjelder gjennomtrengelighet.