Kosmosfilm: UV-stråling

I sollyset er det blant annet ultrafiolett stråling. Mye av denne strålingen stoppes av ozonlaget, men ikke alt.

I denne filmen skal vi teste ut hvordan UV-lys påvirker UV-følsomme plastkuler. Og hva skjer når vi skjermer disse kulene f.eks. med solkrem med faktor?