Kosmosfilm: Innholdet i Cultura

Bioteknologi omfatter blant annet virksomhet der vi bruker mikroorganismer til å framstille et produkt. Melkeproduktet Cultura er produsert ved at melk blir tilsatt melkesyrebakterier.

Cultura er en type surmelk. I dette forsøket skal vi se nærmere på hva Cultura inneholder.