Kosmosfilm: Vi lager en strømkilde

For å få strømmen til å bevege seg i en strømkrets, trenger vi en strømkilde. Et eksempel på en strømkilde er et batteri.

I denne filmen ser du Kosmosforfatter Harald Liebich lage en enkel strømkilde.