Klimaendringer snur opp ned på naturen

Klimaendringene gir endringer i dyre- og plantelivet på jorda, blant annet ved at det flytter til nye områder. Det vil påvirke oss på dramatiske måter.

 

Les mer om dette i artikkelen på forskning.no, og se animasjonen "Hvordan oppdaget vi menneskeskapte klimaendringer?".

  skog