Internett som klimaproblem

Internett står for like store CO2-utslipp som flytrafikken, fordi serverne må avkjøles. I dag er det kull som det meste av strømmen til å drive internett.

Er det alternativ å legge serverne på et kjølig sted og transportere data?