Tekstoppgave: Bioenergi

På nettstedet fornybar.no finner du mye ressurser. Bruk innholdet i del 1 Ressursgrunnlaget og del 4.1 Klimagassutslipp, til å svare på oppgavene nedenfor.

 

Oppgaver:

1. Forklar hva vi mener med bioenergi og biomasse?

2. Hvilke bruksområder er mest vanlige når vi bruker bioenergi?

3. Gi eksempler på foredlede produkter som regnes som bioenergi.

4 Hva betyr det at bioenergi er nøytral med hensyn til klimagasser?

  regnskog

 

Nettressurser