Fjerning av bor fra silisium

Silisium er en begrenset, men avgjørende ressurs i solcelleproduksjon. I dette innslaget på Schrødingers katt får du vite mer om et norsk prosjekt for å klare å fjerne bor fra silisium, slik at silisumet blir rent nok til at det kan brukes.