Rettelser Kosmos SF (2013)

Her legger vi ut rettelser til 2013-utgaven av Kosmos SF.

Kosmos SF (2013) Rettelser Kosmos SF, bm./nyn. 1.opplag:

 

 

 

 

 

 

side 74: figuren øverst på siden, her mangler et karbon i fruktose. Rettet figur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 side 94: oppgave 3.5.11, det står "glukagon er et polysakkarid..". Riktig tekst er "glykogen er et polysakkarid"

 Side 143: I tabellen har teksten i tabellen forskjøvet seg i de to nederste radene. Teksten "Effekt" og "I elektrisitetslæren er effekten gitt ved P = U * I. Den elektriske effekten øker i takt med spenningen og strømmen." skal flyttes en rad ned. De to cellene lengst til høyre i raden om Ohms lov skal være tomme.

side 233: nederste av de tre blå linjene med tekst. Den aller første bokstaven D skal erstattes av R. Riktig tekst er:

RNA ARD NAS OMM A