Tekstoppgave: Menneske og ulv - en interessekonflikt?

 

ulv Oppgaver

1. Les artikkelen du finner lenke til nedenfor.

2. Hvorfor tror du ulv blir drept i Norge når den spiser mat den finner i naturen den lever i?

3. Bruk internett. Hvilken verdendel kommer sau opprinnelig fra? Hvor mange tonn kjøtt kaster vi i Norge hvert år?

4. I Sverige er det forbudt å ha sau gående fritt i naturen. Hvorfor er det slik tror du?

5. Har Norge et ansvar når det gjelder å bevare truede dyrearter?