Nanoteknologi

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå.

Ved hjelp av nanoteknologi ønsker forskerne å finne fram til materialer med gunstige egenskaper.

Teknologirådet har laget en egen infoside om nanoteknologi. Her finner du informasjon og spørsmål knyttet til dette fagområdet.

Nettressurser