Tekstoppgave - Pelsdyrfarmer i Norge

Du og jeg som forbruker kan bidra direkte til å forbedre miljøet, dyrevellferden og menneskerettighetene gjennom å kjøpe rettferdig produserte og miljøvennlige varer.

pels Oppgave


1. Hva er pelsdyroppdrett og pelsdyrfarmer?

2. Hvilke dyr brukes til pelsdyroppdrett i Norge?

3. a) Hvor og hvordan skulle mink og rev levd hvis de var frie ute i naturen?

b) Hvordan lever mink og rev i pelsdyrfarmer?

4. Diskuter med en medelev argumenter for og mot pelsdyroppdrett i Norge.

5. Bruker du klær med pels fra dyr?