Tekstoppgave - Biologisk mangfold - Ulv

ulv Oppgave


1. a) Hva betyr innavl?

b) I Norge er det sommeren 2016 registrert 65 helnorske ulv. Er det et stort nok antall ulv til å forhindre innavl?

c) Ulven er rødlistet i Norge. Hva betyr det?

 

2. a) Lag en næringskjede der ulven er øverst.

b) Lag en næringskjede der mennesket er øverst.

 

3. I Norge er det ca. 2 millioner sau og lam ute i naturen uten tilsyn eller sikring hver sommer.

a) Finn ut hvilket land tamsau kommer fra. Hvorfor går sau rundt i Norsk natur?

b) I Sverige er det forbudt å la sau og lam være ute i naturen uten tilsyn. Hvorfor tror du det er slik?

c) Bør sauebønder i Norge få penge støtte til å legge om fra sau til andre dyr?

 

4. Hvis du som forbruker slutter å spise lam og sau. Tror du det kan påvirke Norges beskyttelse av ulven?

5.  Har Norge og andre land i skandinavia et ansvar for å bevare truede dyrearter?