Oversikt over celleorganeller

Alt levende er bygd opp av celler, og cellen er den minste levende enheten i naturen.

Dyr består av dyreceller, som skiller seg fra planteceller i bygning. Dyr består av dyreceller, som skiller seg fra planteceller i bygning. Celler består av ulike deler som har hver sine oppgaver, disse kaller vi organeller, eller celledeler. Hvilke celledeler en celle inneholder avhenger av hva slags organisme den kommer fra (plante, dyr, sopp, bakterie osv).

Disse blomstene består av planteceller. Disse blomstene består av planteceller.

Klikk på vedlegget i boksen til høyre. Her finner du en oversikt over hvilke celledeler noen forskjellige celletyper har, og hvilke oppgaver celledelene har.