Forbrenning av fossile energikilder

Forbrenning av fossile energikilder gir store utslipp av CO2. Ved forbrenning av fossile energikilder får vi også utslipp av svoveloksider og nitrogenoksider.

oljeplatform Det fins utallige nettsteder som forklarer og diskuterer forskjellige sider ved forbrenning av fossile energikilder. Nedenfor finner du noen lenker.

Fossile energikilder, fossil energi, fossilt brensel og ikke-fornybare-energikilder er gode søkeord når du skal finne mer lærestoff og vil fordype deg i disse temaene.