Framtidens energisystemer

Det fins en rekke fornybare og gode energikilder, og etter hvert har vi teknologi som gjør at de kan utnyttes på en god måte. 

På nettstedet fornybar.no finner du mye nyttig info.

Nettressurser