Forskjellen på kraft og energi

Kraft og energi er to helt forskjellige størrelser, men i dagligtale blir de stadig blandet sammen.

Når noen sier vannkraft og atomkraft, mener de som oftest vannenergi og atomenergi.
Atomkjernene i brenselsstavene i kjerneenergiverket har energi. Denne energien omdannes, og deler av energien blir frigjort og blir til elektrisitet (elektrisk energi).
På samme måte er det med vannet oppe på fjellet i magasinet over vannenergiverket. Vannet i magasinet har stillingsenergi som omdannes til bevegelsesenergi i rørgater og turbin, som igjen kan bli til elektrisk energi i ledningene som fører fra energiverket.

En kraft eksisterer bare akkurat når det skjer en påvirkning fra en gjenstand på en annen. Du kan si om armen din at den har energi, men det er ikke riktig å si at den har kraft. Men energien kan gjøre armen din i stand til å virke med en kraft på en gjenstand. Når du bruker armen til å løfte opp en stein, virker det en kraft fra armen på steinen.
Når bokseren slår, merker motstanderen godt at det virker en kraft.
Kort forklart, men faglig sett litt uhøytidelig, kan vi si:
«Energi er noe som er, og kraft er noe som virker.»

[energi] og [enersji].
Hva er rett uttale?
[Enersji] svarer til den opprinnelig franske uttalen av ordet.
[Energi] er den bokstavrette norske uttalen. Begge uttalemåtene må derfor kunne brukes.