Tekstoppgave: Trærne bestemmer dyrelivet

Hva slags trær, alderen deres og antall døende trær er faktorer som påvirker hvilke dyr du vil finne i en skog? "En kjedelig skog = kjedelige dyr!"

 

Les artikkelen på forskning.no og svar på oppgavene.


skog

 

Oppgave

Oppgave 1. Hva kjennetegner en skog der det er et rikt dyreliv?

Oppgave 2. Hva mener artikkelforfatteren med "råtnende trær = levende dyr"?

Oppgave 3. Gi eksempler på dyr du kan finne i en skog med en del gamle og råtnende trær.

Oppgave 4. Hvorfor er det lite dyreliv i en plantet granskog med mange like trær?