Tekstoppgave: Parasitter

Les teksten om parasitter og svar på oppgavene nederst.

 

PARASITTER – ØKOLOGIENS GRATISPASSASJERER

Troen på naturen som en arena for harmonisk samspill og balanse, et skaperverk iscenesatt av en edel idé, strander på studiet av parasittismen i naturen. Minst halvparten av alle arter er parasitter.

parasitt Hva er så en parasitt? En organisme som lever på en annen organisme og som har en negativ effekt på verten. Et virveldyr, altså en høyerestående organisme, er nærmest en zoologisk hage når det gjelder parasitter. Dyret er utsatt for virus, bakterier, encellede dyr, ikter, bendelorm, rundorm, lus, midd og lopper. Vi kan ta for oss nesten et hvilket som helst dyr. Arne Skorping undersøkte vilkårlige ryper. En typisk rype kan vi regne med er infisert av en spolorm i tarmen, encellede dyr og rundorm i blodet, rundorm i vevet, en sovesykeliknende bakterie i vevet og fjærlus/lopper i huden.

Organismene lever med en konstant trussel om å bli invadert av en parasitt. Vi står overfor et kappløp. Selv parasittene må takle parasitter på seg selv, angriperen blir selv angrepet. I denne rå krigen mellom parasitt og vert er det verten som må utvikle forsvarsstrategier. Verten kan yte aktiv motstand når parasitten prøver seg. Når det gjelder mikrober, er det immunforsvaret som mobiliseres. En annen strategi er atferd. Da forsøker verten å flykte unna parasitten. Tidligere trodde forskerne at samspillet mellom parasitt og vert med tida ville utvikle seg til et ikke-ødeleggende samliv. Parasitten skulle i utgangspunktet ikke ha noen fordel å kverke sitt eget livsgrunnlag. Ved å ta ut nok ressurser til å overleve, skulle parasitten skåne verten. Slik er det ikke.

PARASITTEN VISER RÅ EGOISME

Vannlopper er studert i England og på kontinentet. I miljøer der vert og parasitt har levd side om side lenge, altså der en skulle tro at harmonisering ville begynne å utvikle seg, der herjer parasitten verst. Der har parasitten klart å forbedre snyltestrategiene. Når de samme vertsorganismene introduseres for tilsvarende parasitter i et fremmed miljø, klarer de seg bedre. Med andre ord: parasittisme er ikke et første stadium mot symbiose. Snarer tvert om.

Vi står overfor et evolusjonært kappløp på liv og død. Bestandene av vertsorganismer må endre seg genetisk hele tida slik at det stadig frambringes nye varianter. Innenfor spekteret av varianter er det gjerne slik at noen varianter takler parasitten bedre enn andre. Genetisk variasjon besørges gjennom kjønnslig formering. Da omstokkes og rekombineres arveanlegg slik at nye utgaver av arten ser dagens lys.
Vannsnegler kan velge mellom kjønnslig og ikke-kjønnslig formering. Ikke-kjønnslig formering er en form for knoppskyting, avkommet blir en slags kloning av forelderen. I dammer med stort parasittpress velger vannsnegler kjønnslig formering. Der presset er mindre, kan de unne seg ikke-kjønnslig formering.

I tropiske områder finner det sted nesten utelukkende kjønnslig formering, mens i kalde og ødslige strøk er ikke-kjønnslig formering vanlig. Parasitter har vansker med å spre seg i de kalde og ødslige områdene, og dermed blir parasittpresset mindre. Ikke-kjønnslig formering er langt mindre ressurskrevende og mer effektivt med hensyn til å få mye avkom. Prisen er en saktere utvikling av genetisk variasjon.

Hvorfor herjer parasitten så voldsomt at den kan drepe verten? Er ikke dette naturstridig? Evolusjonsprosessenes nådeløse dynamikk forklarer dette paradokset. La oss ta for oss et dyr som er infisert av innvollsormer. Det pågår også en konkurranse ormene seg i mellom. Hvis en enkelt orm skulle ta hensyn til verten, er det ikke sikkert at alle de andre ormene ville være like lojale. Alle ormene skulle utfra skåne-teorien da inngå en allianse: "Vi vil skade verten så lite som mulig". Men det gjør ikke ormer. Den enkeltormen som tenker på sin egen reproduksjon, vinner evolusjonært, ikke den som reduserer egen reproduksjon for å skåne verten

 Oppgave 1. Hva kjennetegner en parasitt?

Oppgave 2. Finn noen eksempler i teksten på organismer som er parasitter.

Oppgave 3. Forklar hva som menes med at parasitten viser "rå egoisme".

Oppgave 4. Hvordan påvirker evolusjonen kampen mellom parasitter og vertsorganismen?