Charles Darwin - opphavsmannen til utviklingslæren

Det er over 200 år siden Charles Darwin ble født og over 150 år siden han publiserte Om artenes opprinnelse.

Darwin regnes som opphavsmannen til utviklingslæren, som forteller oss ikke bare om hvordan arter generelt kan utvikle seg, men også noe om vårt eget opphav som mennesker. Utviklingslæren, eller "Artenes opprinnelse som følge av naturlig seleksjon", er grunnleggende for forståelsen av hvordan arter oppstår og går til grunne.

I 2009 deltok en gruppe biologer fra Universitetet i Oslo i et prosjekt der de fulgte i Darwins fotspor, ved å gjennomføre deler av den ekspedisjonen Darwin gjorde med "Beagle". Se mer i filmen "I kjølvannet av Darwin" som du finner lenke til nedenfor.