Rettelser

Her legger vi ut rettelser til Kosmos SF 2017-utgaven. Rettelser i 2013-utgaven finner du i mer om-menyen.

Kosmos SF 2017 Rettelser i 1.opplag bm/nyn:

side 73: i den kjemiske formelen for dipeptidet på figuren er det en feil. Siste karbongruppe før -COOH skal være CH2, ikke CH3.

side 96-97: det er feil i oppgavenummereringen i oppgavene 3.2.6-3.2.11, 3.3.4, 3.5.5 og 3.5.6.

Oppgave 3.5.6 øverst på side 97: det skal stå glykogen, ikke glukagon.

Side 140 nederst: Her er ordene reduksjon og oksidasjon byttet om. Riktig ordlyd:

"Dette er et eksempel på en redoksreaksjon der natrium blir oksidert og klor blir redusert ..."

Side 157: her er ordene positiv og negativ byttet om i figur, figurtekst og i teoritekst. Eventuelt kan du skrive inn "Anode" der det står positiv elektrode på figur og i teksten nedenfor og i "Katode" der det står negativ elektrode. 

Rettet figur side 157. Rettet figur side 157.