2 Natur i forandring

iStock_95043803_SMALL Kapittel 2 dekker følgende kompetansemål:

  • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
  • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon

Introfilm

Spring awakening