4 Livsstil og helse

iStock_41654744_SMALL Kapittel 4 dekker følgende kompetansemål:

  • gi eksempler på hvordan man kan sikre variert kosthold
  • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
  • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen

Introfilm Ferdigpizza NRK