5 Elektroner på vandring

iStock_84428863_SMALL I kapittel 5 blir følgende kompetansemål dekket:

  • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
  • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige ladbare og ikke-ladbare batterier og brenselceller

Introfilm

Redox reactions

Nettressurser