6 Energi i dag og i framtida

iStock_86070111_SMALL Kapittelet dekker følgende kompetansemål:

  • gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
  • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
  • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden

Introfilm

Renewable and non-renewable resources