8 Den bioteknologiske tidsalderen

iStock_11788592_SMALL I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

  • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi ekempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering hos planter og dyr
  • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
  • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk

Introfilm

Genetic engineering will change everything forever