11 Miljøet rundt oss

iStock_7013437_SMALL Kapittelet dekker følgende kompetansemål:

  • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
  • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
  • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
  • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøft ett aktuelt klimatiltak

Nettressurser