2009-utgaven Kapittel 9, 10 og 11

 • 9 Stråling fra sola og universet 1:22
 • 9.1 Lys 5:11
 • 9.2 Elektromagnetiske bølger 8:13
 • 9.3 Tolking av stråling fra verdensrommet 10:38
 • 9.4 Nordlys 11:43
 • 9.5 Jordatmosfæren beskytter 3:54
 • 9.6 Ultrafiolett stråling og ozonlaget 7:32
 • 9.7 Drivhuseffekten 6:06
 • 10 Energirik stråling 1:07
 • 10.1 Stråling fra radioaktive stoffer 9:15
 • 10.2 Halveringstid 4:12
 • 10.3 Ioniserende stråling 2:59
 • 10.4 Nytte av energirik stråling 12:54
 • 11 Miljøet omkring oss 1:29
 • 11.1 Alle har ansvar 6:36
 • 11.2 Forbruksvalg 4:16
 • 11.3 Globale interessekonflikter 1:56
 • 11.4 Global oppvarming 7:53
 • 11.5 Biologisk mangfold 8:42
 • 11.6 Vann som ressurs 5:13
 • 11.7 Urfolk 6:14
 • 11.8 Miljøvern er en internasjonal oppgave 7:44