2009-utgaven kapittel 7 og 8

 • 7 Fra gen til egenskap 0:54
 • 7.1 DNA er arvestoffet 6:56
 • 7.2 Fra gen til protein: proteinsyntesen 12:35
 • 7.3 Gener og kromosomer 3:48
 • 7.4 Cellene deler seg 3:42
 • 7.5 Krysning 5:26
 • 7.6 Arv og miljø 11:37
 • 8 Den bioteknologiske tidsalder 1:14
 • 8.1 Bioteknologi og genteknologi 3:58
 • 8.2 Foredling av levende organismer 3:37
 • 8.3 Genmodifisering av mikroorganismer 2:57
 • 8.4 Genmodifisering av planter og dyr 5:55
 • 8.5 Kloning er genetisk kopiering 15:01
 • 8.6 Medisinsk bruk av bioteknologi 10:53
 • 8.7 Etiske sider 2:48