Kongekrabben - en svartelistet art

Kongekrabben står som høyrisikoart på Svartelista. Den ble satt ut i den russiske delen av Barentshavet for 40 år siden, og har spredt seg til den norske kysten. 

Lær mer om kongekrabben i dette innslaget fra NRK Newton.